Hướng dẫn chuyển Font VNI sang Times New Roman với Unikey

Bước 1: Tạo 2 file New Text Document ngoài desktop (tuỳ ý) bằng cách: click chuột phải chọn new -> New Text Document

Giờ trên desktop có 2 file: New Text Document và New Text Document (2)

Bước 2: Mở file New Text Document lên -> copy đoạn văn bản cần chuyển dán vào file này -> sau đó lưu lại


Bước 3: Ấn ctrl + Shift + F6 => nó sẽ hiện ra bảng unikey toolkit :
+ Nguồn: để VNI Windows (nếu là font VNI) ; TCVN3 (nếu là font vn-time)
+ Đích: để unicode (font Times New Roman)
+ Bỏ dấu kiểm chuyển mã clipboard
+ File nguồn: chọn đường dẫn đến file New Text Document
+ File đích: chọn đường dẫn đến file New Text Document (2)
+ Ấn chuyển mã

 

Bước 4: Mở file New Text Document (2) Bây giờ đoạn văn bản đã được chuyển sang unicode rồi đó. các bạn copy lại qua word và chỉnh font Times New Roman là hoàn tất.

Nguyễn Thị Thắm - Sưu tầm

Gửi bình luận