MỘT SỐ ĐIỀU NÓI VỀ LỤC ĐỊA TRÔI DẠT

- 200 triệu năm trước thạch quyển đã có một siêu đại lục Pangêa duy nhất

- 135 triệu năm trước Pangêa bị nứt vỡ thành lục đại lục Lauraxia ở phía Bắc và đại lục Go6nvana ở phía Nam

- 65 triệu năm trước các mảng kiến tạo tách rời nhau hình thành các châu lục

- Từ một triệu năm nay Mảng Ấn Độ-Ô xtr âylia xô vào mảng Âu-Á mở ra Ấn Độ Dương. Mảng Bắc Mĩ Và Nam Mĩ tách rời về phía tây hình thành Đại Tây Dương

- Khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh của các hoạt động kiến tạo. Cấu trúc Đông Nam Á là một điển hình về kết quả chuyển động và va chạm của các mảng: Âu-Á, Ấn Độ-Ô xtr âylia và Thái Bình Dương. Trong vòng 52 triệu năm trở lại đây, tại đây đã hình thành khối núi Himalaya cao nhất lục địa, vực biển Marian sâu nhất đại dương và cấu trúc biển rìa lớn nhất thế giới với những đặc trưng như biển Đông, vùng cung đảo Phillippin, Inđônêxia.

Nguyễn Thị Út Phương

Gửi bình luận