PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN TIN HỌC 11

Ngày nay bộ môn lập trình tin học Pascal được bộ giáo dục đưa vào thành môn học chính thức trong chương trình tin học THPT. Để học tốt môn Tin học, trước hết người học phải có sự đam mê, tìm tòi và học hỏi. Bên cạnh đó, người học cần phải được thực hành trên máy nhiều mới mau tiến bộ.

Đối với các em học sinh phổ thông, các em phải chịu khó lắng nghe thầy cô giảng bài và hướng dẫn làm bài tập, cũng như nghiêm túc theo dõi việc hướng dẫn thực hành trên máy tính. Các em phải trả lời được câu hỏi “sao lại thế?”, để có câu trả lời thì các em phải chịu khó tìm tòi trên sách giáo khoa, trên giáo trình, trên mạng… hoặc các em có thể hỏi bạn và thầy cô. Một cách học hiệu quả nữa là các em phải làm bài tập và thực hành thật nhiều, nhưng có một điều các em phải nhớ cho là không phải bao giờ các em cũng tìm được một bài tập tin phù hợp với khả năng và kiến thức của mình đâu. Vì thế nên các em cần phải sáng tạo từ những bài toán tin trong sách giáo khoa, sách bài tập để ra những bài tập mới phù hợp với khả năng và trình độ của mình.

Đừng sợ cú pháp các câu lệnh

Một số cú pháp và cấu trúc cần học và nhớ, nếu cần thêm có thể tham khảo ở các tài liệu, nhưng chỉ cần chừng này từ khóa thôi là đủ để viết hầu hết các bài tập pascal rồi.

Một số thủ tục thường dùng:

+                             ClrScr: lệnh xóa màn hình;

+                             Write, Writeln: ghi ra màn hình

+                             Read, readln: đọc giá trị vào biến

Các phép toán thường dùng:

+       Phép cộng (+); Phép trừ (-); Phép nhân (*); phép chia (/);

+       Phép chia lấy phần nguyên (div); phép chia lấy phần dư (mod); Phép gán (:=),

+       Các phép toán: phép so sánh (=, <, >) và các phép toán logic: AND, OR, NOT.

Một số kiểu dữ liệu thường dùng: Interger, real, string, char, array, Boolean 

Các câu lệnh sử dụng thường xuyên:

      + Lệnh ghép :    BEGIN .. END

      + Lệnh chọn  :    IF .. THEN .. ELSE

      + Lệnh lặp     :    FOR .. TO .. DO

                                WHILE .. DO

Chúng ta thấy rằng cũng không có quá nhiều cấu trúc và cú pháp cần phải nhớ đúng không nào. Gặp những lỗi về cú pháp thì rất dễ sửa, chương trình biên dịch Pascal sẽ báo cho ta chính xác lỗi gì? ở đâu? khi chúng ta chạy chương trình. Cho nên các em không nên tập trung nhiều vào cú pháp ngôn ngữ lập trình mà tập trung nhiều vào tìm thuật toán, tức là tìm tuần tự các bước để giải bài toán. Vì khi chúng ta đã tìm ra được thuật toán rồi thì việc chuyển nó thành chương trình máy tính sẽ không còn gì khó khăn nữa.
Tóm lại, để học tốt môn Tin học, các học sinh cần phải:
- Trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên, học sinh chủ động tìm kiếm kiến thức liên quan phục vụ cho bài học của mình.
- Chuẩn bị và làm bài chu đáo trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị bài thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
- Có thái độ hứng thú tích cực và yêu thích bộ môn.
- Sử dụng tốt các công cụ, phương tiện, thiết bị phục vụ cho mục đích học tập.
 

Tổng hợp

Gửi bình luận