PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11

 Theo chương trình thi của Bộ GDĐT, môn Địa Lý là môn học thuộc khối xã hội cùng với các môn Sử - CD. Do đó môn Địa Lý lớp 11 rất quan trọng là nền tảng kiến thức để học tốt ở lớp trên, đồng thời xét tuyển vào các ngành khoa học xã hội. Trong đề thi có hai phần kiến thức lớp 11, 12. Vậy cách học môn Địa Lý lớp 11 như thế nào để đạt kết quả cao?

1. PHẦN LÝ THUYẾT

- Môn Địa Lý lớp 11 với 2 nội dung chính:

        + Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới.

        + Địa lý khu vực và quốc gia.

- Để học tốt lý thuyết trước hết đọc kỹ nội dung bài mới sách giáo khoa.

- Chuẩn bị nội dung theo phần hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

- Thảm khảo tài liệu để tìm hiểu kiến thức có liên quan đến bài học thông qua sách báo, mạng Internet, ti vi, tập bản đồ Atlat địa lý thế giới và châu lục…. Từ đó giúp các em mở rộng kiến thức và áp dụng vào bài làm sẽ  đạt điểm cao.

- Trong giờ học chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi và tập nháp những nội dung giáo viên phân tích sâu, đồng thời có thể trao đổi những thắc mắc mà mình đã tìm hiểu.

- Ở nhà: Không nên học vẹt, học tủ, cách tốt nhất là các em đọc trước bài cũ một lần, kết hợp  nhớ lại phần giảng của giáo viên trên lớp rồi học thuộc  và tái hiện lại kiến thức  dưới dạng sơ đồ tư duy.

2. PHẦN KỸ NĂNG THỰC HÀNH:

- Rèn luyện kỹ năng phân tích bảng số liệu, thống kê bằng cách:

+  Đọc kỹ nội dung và gạch dưới yêu cầu của câu hỏi để đảm bảo câu trả lời chính xác, đúng nội dung đề bài.

+ Lưu  ý khi nhận xét phải có dẫn chứng số liệu và đơn vị.

+ Khi nhận xét: thể hiện tăng hay giảm của đối tượng.

+ So sánh:  tổng quát thể  hiện điểm giống hay khác nhau của các đối tượng , về thành  phần thể hiện cao hơn hay thấp hơn…

+ Riêng bảng số liệu cơ cấu khi nhận xét, hay so sánh ý thành phần phải có từ  “ tỉ trọng”.

- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ:

+ Đối với các dạng biểu đồ cột, đường…chú ý chia tỷ lệ chính xác ở trục tung, khoảng cách năm ở trục hoành, sử dụng ký hiệu với các đối tượng khác nhau. Các yếu tố khác phải ghi đầy đủ: Tên biểu đồ, đơn vị ở trục tung và trục hoành…

+ Đối với biểu đồ tròn: khi chia tỷ lệ để đảm bảo tính chính xác phải sử dụng thước đo độ, có chú giải, tên biểu đồ….

Trên đây là một số phương pháp gúp các em học tốt môn địa lý lớp 11. Chúc các em thành công.

                                             Huỳnh Hòa Lan

 

 

Gửi bình luận