MÁCH NƯỚC CÁCH HỌC VÀ THI MÔN GDCD TRẮC NGHIỆM

Phải học hết chương trình lớp 12

Với 40 câu hỏi rắc nghiệm có 4 phương án trả lời, có duy nhất một phương án trả lời đúng. Trong đề thi có các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, cấp độ phân hóa, đáp ứng được yêu cầu đánh giá kết qua học tập đảm bảo tính phân hóa rõ rệt tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh làm bài theo lực học thực tế của mình.

Đề thi nằm trong tất cả các bài học( trừ các bài và nội dung giảm tải) ở lớp 12, giáo viên và học sinh sẽ dạy và học đầy đủ các bài, các nội dung trong chương trình GDCD 12. Nếu học tủ, học lệch coi trọng bài này, coi nhẹ bài khác sẽ dẫn đến kết quả không tốt.

Học sinh không nên quá lo lắng

Để làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh không nhất thiết phải học thuộc từng khái niệm, định nghĩa, nội dung như trong sách giáo khoa mà điều quan trọng là phải biết phân tích tổng hợp, lí giải , nhận xét, đánh giá các hiện tượng pháp luật trong thực tiễn đời sống xã hội. Đặc thù của môn GDCD là có nội dung gắn bó mật thiết với đời sống thực tiễn xã hội. để trả lời những câu hỏi vận dụng, giáo viên và học sinh phải đổi mới phương pháp dạy, học tích cực hơn như vận dụng kiến thức bài học vào việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội phù hợp với lứa tuổi.

Với cấu trúc đề thi như vậy, học không nên quá lo lắng mà chỉ cần học đầy đủ, học kỹ kiến thức trên lớp và làm bài tập củng cố thì có thể làm được và làm tốt bài thi.

                                                                                                       Bài sưu tầm

Có 1 bình luận trên bài viết này
  1. hay quá cô ơi

Gửi bình luận