MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ HỌC SINH LỚP 12 CẦN LƯU Ý KHI ÔN THI MÔN GDCD.

I.Bộ luật dân sự 2015 (có hiệu lực thi hành từ 01.01.2017)

Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Xem thêm

MÁCH NƯỚC CÁCH HỌC VÀ THI MÔN GDCD TRẮC NGHIỆM

Phải học hết chương trình lớp 12

Với 40 câu hỏi rắc nghiệm có 4 phương án trả lời, có duy nhất một phương án trả lời đúng. Trong đề thi có các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, cấp độ phân hóa, đáp ứng được yêu cầu đánh giá kết qua học tập đảm bảo tính phân hóa rõ rệt tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh làm bài theo lực học thực tế của mình.

Đề thi nằm trong tất cả các bài học( trừ các bài và nội dung giảm tải) ở lớp 12, giáo viên và học sinh sẽ dạy và học đầy đủ các bài, các nội dung trong chương trình GDCD 12. Nếu học tủ, học lệch coi trọng bài này, coi nhẹ bài khác sẽ dẫn đến kết quả không tốt.

Xem thêm

Sự cần thiết của môn Giáo dục công dân

Môn Giáo dục công dân nó không chỉ nghiên cứu một lĩnh vực riêng lẻ mà nó nghiên cứu tất cà các lĩnh vực của đời sống (tự nhiên, xã hội, tư duy). Trên cơ sở nắm vững các khái niệm, nguyên lý, quy luật, luận điểm chính trị nó con bôi dưỡng cho học sinh một phương pháp tư duy khoa học, biết đánh giá đúng sai trong các hiện tượng xã hội.

Các tri thức môn Giáo dục công dân được phân thành các khối lớp  nhưng nó đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đảm bảo mục tiêu trang bị kiến thức cho học sinh. Chúng ta không thể đào tạo ra một con người phát triển toàn diện khi chỉ chú ý đến mặt này hoặc mặt kia. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi đất nước ta còn nghèo, còn tụt hậu so với các  nước trong khu vực và trên thế giới thì việc giáo dục ý thức cho con người là rất cần thiết. Giáo dục ý thức trong lao động, trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hàng ngày của mỗi người, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Điều đó khẳng định sự cần thiết của việc đưa môn Giáo dục công dân trở về vị trí, chức năng của môn học trong trường phổ thông trung học.

Xem thêm