Tổ Thể Dục

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Nguyễn Sơn Ca

nguyensonca.c3htb@gmail.com

TD-NGUYEN SON CA

Tổ phó chuyên môn

Email

Lê Duy Nhân

leduynhan1984@gmail.com

 TD-LE DUY NHAN

Giáo viên

Email

Lê Ngọc Phong

 

 TD-LE NGOC PHONG

Giáo viên

Email

Huỳnh Văn Thanh

thanhtdqphtb@gmail.com

 TD-HUYNH VAN THANH

Giáo viên

Email

Nguyễn Công Nông

congnongnguyen@gmail.com

 TD-NGUYEN CONG NONG

Giáo viên

Email

Nguyễn Ngọc Hiến

hiensporthtb@gmail.com

 TD-NGUYEN NGOC HIEN

Giáo viên

Email

Nguyễn Ngọc Vũ

ngocvu101@gmail.com

 TD-NGUYEN NGOC VU

Giáo viên

Email

Nguyễn Thế Vương

langthangkloive1989@gmail.com

 TD-NGUYEN THE VUONG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Minh Châu

bao_minhchau@yahoo.com.vn

 TD-NGUYEN THI MINH CHAU

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thanh Trang

thanhtrangnguyen2404@gmail.com

 TD-NGUYEN THI THANH TRANG

Giáo viên

Email

Nguyễn Văn Trung

nguyenvantrung107@gmail.com

 TD-NGUYEN VAN TRUNG

Giáo viên

Email

Trần Thị Hồng Hạnh

honghanh0883@gmail.com

 TD-TRAN THI HONG HANH

Giáo viên

Email

Võ Ngọc Tuấn

 

 TD-VO NGOC TUAN