Tổ Ngoại Ngữ

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Nguyễn Lê Danh

nguyenledanh.vn2005@gmail.com

 ANH-NGUYEN LE DANH

Tổ phó chuyên môn

Email

Đoàn Thị Vân Anh

vananhhtb@gmail.com

 ANH-DOAN THI VAN ANH

Giáo viên

Email

Bùi Thị Minh Thi

minhthi1113@gmail.com

 ANH-BUI THI MINH THI

Giáo viên

Email

Đỗ Thị Kim Kiều

kim_kieu_g7@yahoo.com

 ANH-DO THI KIM KIEU

Giáo viên

Email

Lương Thị Thanh Tuyền

maple_n1@yahoo.com

 ANH-LUONG THI THANH TUYEN

Giáo viên

Email

Nguyễn Quốc Bảo

thaybaoanh@gmail.com

 ANH-NGUYEN QUOC BAO

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Anh Tuyết

tuyetanh86@gmail.com

 ANH-NGUYEN THI ANH TUYET

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Hưng

hungnguyen676767@gmail.com

 ANH-NGUYEN THI HUNG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

ngoc.tho611@gmail.com

 ANH-NGUYEN THI NGOC THO

Giáo viên

Email

Phùng Thị Như Mơ

nhumo.bt05@gmail.com

 ANH-PHUNG THI NHU MO

Giáo viên

Email

Thái Thị Ngọc Lin

thailin2212@gmail.com

 ANH-THAI THI NGOC LIN

Giáo viên

Email

Trần Thị Bích Thảo

bichthaomk@gmail.com

 ANH-TRAN THI BICH THAO

Giáo viên

Email

Trần Văn Tạ

tatranvan1796@gmail.com

 ANH-TRAN VAN TA

Giáo viên

Email

Trương Thị Thanh Bình

thanhbinhhtb82@gmail.com

 ANH-TRUONG THI THANH BINH