Đảng bộ

Phó bí thư Đảng bộ:

Email:

Trần Trung Toàn

trantrungtoanhtb@gmail.com

P.HT-TRAN TRUNG TOAN

Bí thư Chi bộ khối đoàn thể:

Email:

Nguyễn Ngọc Tân

ngoc.tan1709@gmail.com

P.HT-NGUYEN NGOC TAN

Bí thư Chi bộ khối tự nhiên:

Email:

Lê Kiều Xuyên Vân Én

enxuyenmay@gmail.com

 TOAN-LE KIEU XUYEN VAN EN

Bí thư Chi bộ khối xã hội:

Email:

Nguyễn Quốc Trung

quoctrunghtb@gmail.com

 DIA-NGUYEN QUOC TRUNG