Tổ Văn

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Trần Thị Ngọc Chi

vangvinh210609@gmail.com

VAN-TRAN THI NGOC CHI

Tổ phó chuyên môn

Email

Trần Thị Bích Thủy

bichthuy2gv@yahoo.com.vn

VAN-TRAN THI BICH THUY

Giáo viên

Email

Đặng Thị Minh Thạnh

baothanh75@gmail.com

VAN-DANG THI MINH THANH

Giáo viên

Email

Huỳnh Thị Hạ Vũ

huynhthihavu@gmail.com

VAN-HUYNH THI HA VU

Giáo viên

Email

Huỳnh Thị Hồng Thắm

hongtham87_sp@yahoo.com.vn

VAN-HUYNH THI HONG THAM

Giáo viên

Email

Lê Thị Phượng

lethiphuong04@gmail.com

VAN-LE THI PHUONG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Lệ Thủy

lethuy100@gmail.com

VAN-NGUYEN THI LE THUY

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Lựu

nguyenthiluuhamthuanbac@gmail.com

VAN-NGUYEN THI LUU

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Phương Oanh

nvl.van.phuongoanh@gmail.com

VAN-NGUYEN THI PHUONG OANH

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thanh Thảo

thanhthao.vanc3@gmail.com

VAN-NGUYEN THI THANH THAO

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thu

lysapara@gmail.com

VAN-NGUYEN THI THU

Giáo viên

Email

Võ Thị Tam Chung

vothitamchung@gmail.com

VAN-VO THI TAM CHUNG

Giáo viên

Email

Vũ Thị Kim Chi

hoangvuhtb@gmail.com

VAN-VU THI KIM CHI