Tổ Lý - KTCN

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Nguyễn Thị Thu Lộc

thuloc.htb@gmail.com

LY-NGUYEN THI THU LOC

Tổ phó chuyên môn

Email

Nguyễn Vũ Anh

vuanhnguyen77@gmail.com

KC-NGUYEN VU ANH

Giáo viên

Email

Châu Thị Ngọc Thủy

chauthingocthuy.toly@gmail.com

LY-CHAU THI NGOC THUY

Giáo viên

Email

Huỳnh Hồng Loan

huynhhongloantoly@gmail.com

LY-HUYNH HONG LOAN

Giáo viên

Email

Huỳnh Ngọc Bích Hoàng

huynhhoang.toly.hamthuanbac@gmail.com

LY-HUYNH NGOC BICH HOANG

Giáo viên

Email

Nguyễn Hương Nguyên

tigon_xanh18@yahoo.com

LY-NGUYEN HUONG NGUYEN

Giáo viên

Email

Nguyễn Quốc Anh

haydoidien@gmail.com

LY-NGUYEN QUOC ANH

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thanh Trang

thanhtrangc3htbtoly@gmail.com

LY-NGYEN THI THANH TRANG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thúy Hằng

nguyenhangtoly.htb@gmail.com

LY-NGUYEN THI THUY HANG

Giáo viên

Email

Phạm Thị Thúy Hằng

phamthuyhang.hamthuanbac@gmail.com

LY-PHAM THI THUY HANG

Giáo viên

Email

Thoại Ngọc Hiếu

ngochieuhtb@gmail.com

LY-THOAI NGOC HIEU

Giáo viên

Email

Trương Thị Nguyệt Linh

nguyetlinhtolyhtb@gmail.com

LY-TRUONG THI NGUYET LINH

Giáo viên

Email

Ngô Ngọc Lê

ngongoclehtb@gmail.com

KC-NGO NGOC LE