Tổ Sinh - KTNN

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Hồ Thúy Hiệp

thuyhiephtb@gmail.com

SINH-HO THUY HIEP

Tổ phó chuyên môn

Email

Đoàn Thị Thu Dung

duntvhc@gmail.com

KN-DOAN THI THU DUNG

Giáo viên

Email

Thông Thị Thanh Hà

thanhhac8@gmail.com

SINH-THONG THI THANH HA

Giáo viên

Email

Nguyễn Thành Nhân

ngnthnhnhn@gmail.com

SINH-NGUYEN THANH NHAN

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thủy

thuytsinh@gmail.com

SINH-NGUYEN THI THUY

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Mỹ Thảo

mythao.bt213@gmail.com

SINH-NGUYEN THI MY THAO

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Kim Sang

cogiaosang@gmail.com

SINH-NGUYEN THI KIM SANG

Giáo viên

Email

Mai Thị Kim Tiến

maithikimtien@gmail.com

SINH-MAI THI KIM TIEN

Giáo viên

Email

Lê Thị Hương Thu

huongthuhtb@gmail.com

KN-LE THI HUONG THU

Giáo viên

Email

Trần Phú Duyên

tranphuduyen@gmail.com

KN-TRAN PHU DUYEN

Giáo viên

Email

Trương Thị Vinh Sang

nvl.kn.vinhsang@gmail.com

KN-TRUONG THI VINH SANG