Tổ GDCD - Sử

Tổ trưởng chuyên môn

Email

Nguyễn Thị Hồng Thơ

hongthohtb@gmail.com

CD-NGUYEN THI HONG THO

Tổ phó chuyên môn

Email

Nguyễn Thu Vân

nguyenthuvanhtb@gmail.com

SU-NGUYEN THU VAN

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Như Hằng

nhuhangsuc3htb@gmail.com

 SU-NGUYEN THI NHU HANG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Minh Xuân

minhxuank29@yahoo.com

 SU-NGUYEN THI MINH XUAN

Giáo viên

Email

Nguyễn Văn Hai

nguyenvanhai1010@gmail.com

 SU-NGUYEN VAN HAI

Giáo viên

Email

Phan Đình Dương

phandinhduongsu@gmail.com

 SU-PHAN DINH DUONG

Giáo viên

Email

Trần Thị Thắm Tươi

tranthithamtuoi@gmail.com

 SU-TRAN THI THAM TUOI

Giáo viên

Email

Trần Thủy Đò

hoangquocthuydo@gmail.com

 SU-TRAN THUY DO

Giáo viên

Email

Lê Thị Kim Phượng

kimphuonghtb@gmail.com

 CD-LE THI KIM PHUONG

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Gấm

nguyenthigamcd@gmail.com

 CD-NGUYEN THI GAM

Giáo viên

Email

Nguyễn Thị Thu Trang

thutrang1508_dhsp@yahoo.com

 CD-NGUYEN THI THU TRANG

Giáo viên

Email

Phan Thị Hằng

phanthihanghtb@gmail.com

 CD-PHAN THI HANG