Phương pháp sửa sai hiệu quả khi chạy đà

Trong nhảy cao và nhảy xa, để đạt được thành tích cao nhất, điều quan trọng là phải có bước chạy đà chính xác. (nghĩa là điểm giậm nhảy cách sào khoảng 0,5m – tùy theo độ dài chân của học sinh).

giam nhay

Để đo đà, thường áp dụng các cách sau:

+  Một bước chạy đà bằng 5- 6 bàn chân nối tiếp.

+  Một bước chạy đà bằng 02 bước đi thường.

+  Chạy từ điểm giậm nhảy đến khi đủ số bước thì giậm xuống để xác định vạch xuất phát.

Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, mặc dù đã đo đà và chạy đà nhiều lần nhưng nhiều em học sinh vẫn không đặt được chân giậm nhảy đúng vào điểm giậm nhảy.

*  Nguyên nhân:

+   Học sinh chạy lệch ra khỏi điểm giậm nhảy.

+   Bước chạy không ổn định.

+   Độ dài bước chạy đà không tương thích với các cách đo đà ở trên.

Xem thêm