Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn:

Email:

Trần Thị Bích Thủy

bichthuy2gv@yahoo.com.vn

VAN-TRAN THI BICH THUY

Phó chủ tịch Công đoàn:

Email:

Trần Thị Ngọc Chi

vangvinh210609@gmail.com

VAN-TRAN THI NGOC CHI

Ủy viên:

Email:

Tống Thị Lan

tonglan2013@gmail.com

HOA-TONG THI LAN

Ủy viên:

Email:

Huỳnh Hồng Loan

huynhhongloantoly@gmail.com

 LY-HUYNH HONG LOAN

Ủy viên:

Email:

Lê Duy Nhân

leduynhan1984@gmail.com

 TD-LE DUY NHAN

Ủy viên:

Email:

Nguyễn Sơn Ca

nguyensonca.c3htb@gmail.com

 TD-NGUYEN SON CA

Ủy viên:

Email:

Trần Thị Thảo

tranthaohtb19@gmail.com

TOAN-TRAN THI THAO