Phương pháp sửa sai hiệu quả khi chạy đà

Trong nhảy cao và nhảy xa, để đạt được thành tích cao nhất, điều quan trọng là phải có bước chạy đà chính xác. (nghĩa là điểm giậm nhảy cách sào khoảng 0,5m – tùy theo độ dài chân của học sinh).

giam nhay

Để đo đà, thường áp dụng các cách sau:

+  Một bước chạy đà bằng 5- 6 bàn chân nối tiếp.

+  Một bước chạy đà bằng 02 bước đi thường.

+  Chạy từ điểm giậm nhảy đến khi đủ số bước thì giậm xuống để xác định vạch xuất phát.

Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, mặc dù đã đo đà và chạy đà nhiều lần nhưng nhiều em học sinh vẫn không đặt được chân giậm nhảy đúng vào điểm giậm nhảy.

*  Nguyên nhân:

+   Học sinh chạy lệch ra khỏi điểm giậm nhảy.

+   Bước chạy không ổn định.

+   Độ dài bước chạy đà không tương thích với các cách đo đà ở trên.

*  Phương pháp sửa sai được đề xuất: Chỉ với 2 lần chạy đà.

-   Lần 1: Học sinh (HS) chạy đà tự do tại bất cứ vạch xuất phát nào (tất nhiên với góc độ cho phép), hoặc thực hiện đo đà rồi chạy theo các cách ở trên.

Kết thúc lần 1 sẽ có 3 trường hợp (TH) xảy ra:

+  TH1: Bước chân cuối cùng đúng vào “Điểm giậm nhảy”: TH này HS chạy đà tốt và vị trí xuất phát là hợp lý nên không cần phải sửa.

+  TH2:  Bước chân cuối cùng qua khỏi “Điểm giậm nhảy”: TH này vị trí xuất phát là chưa hợp lý.

Cách sửa: Bước chân cuối cùng qua khỏi “Điểm giậm nhảy” bao nhiêu cm thì lùi vị trí xuất phát ra bấy nhiêu cm rồi thực hiện chạy đà lần 2 sẽ chính xác.

chay dachay da 2

 

 

 

+  TH3:  Bước chân cuối cùng chưa tới “Điểm giậm nhảy”: TH này vị trí xuất phát cũng chưa hợp lý.

Cách sửa: Bước chân cuối cùng chưa tới “Điểm giậm nhảy” bao nhiêu cm thì tiến vị trí xuất phát thêm bấy nhiêu cm rồi thực hiện chạy đà lần 2 sẽ chính xác.

Với nội dung nhảy cao và nhảy xa, HS được phép chạy đà tối đa 3 lần thì PP trên sẽ đảm bảo cho HS có bước chạy đà chính xác để phát huy hết khả năng của mình.

Lê Duy Nhân

Gửi bình luận