Những kỹ năng cơ bản để hình thành kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

Ngoài những kỹ năng cơ bản trong sách giáo khoa đã hướng dẫn, nhóm chúng tôi xin đưa ra 2 quan điểm trong phần nhảy cao “ kiểu nằm nghiêng”.

Thứ nhất: Tập hình thành kỹ năng thực hiện được kỹ thuật động tác.

Có nhiều phương pháp khác nhau, nhóm tôi xin đưa một phương pháp mà nhóm tôi nghì chắc chắn học sinh nào cũng  thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.

Trong phần nhảy cao kiểu nằm nghiêng ở trường trung học phổ thông thì 3 bước kỹ thuật : giậm nhảy – trên không và tiếp đất rất quan trọng, đòi hỏi học sinh phải nắm vững theo trình tự : giậm nhảy - đá chân lăng - xoay người chóng 2 tay thành 3 điểm tựa (chân lăng thẳng). Chúng ta lưu ý ở đây là:

- Học sinh thường giậm nhảy xoay người, không đá chân lăng (bỏ qua giai đoạn đá chân lăng)

- Học sinh thường có thói quen co chân lăng khi tiếp đất.

Cách sửa:

* Học sinh phải nắm vững theo trình tự: giậm nhảy - đá lăng - xoay người

* Học sinh tiếp đất hay co chân lăng: hướng  khắc phục giáo viên mô phỏng và thực hiện động tác làm mẫu

 * Cho học sinh nhảy qua xà thấy và giữ thăng bằng, giáo viên đến chỉnh sửa.

Thứ hai: Những học sinh không thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.

Ngoài những bổ trợ cơ bản trong phần nhảy cao kiểu nằm nghiêng như: tại chỗ đá lăng, tại chỗ đá lăng xoay người chóng 2 tay, đi bộ hay chạy từ 1 đến 3 bước giậm nhảy đá lăng xoay người chóng 2 tay…thì cần lưu ý:

Đa số học sinh không thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng là do học sinh tiếp đất bằng chân lăng (kỹ thuật nhảy bước qua ở THCS)

Khắc phục :

- Cho học sinh cò 1 chân qua xà thấp xoay người chóng 2 tay thành 3 điểm tựa (chân lăng thẳng)

- Chạy đá chân lăng qua xà thấp (chân giậm nhảy là chân tiếp đất)

- Khi các em tập được rồi thì cho nhảy hoàn thiện kỹ thuật.

Trần Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Công Nông

Có 3 bình luận trên bài viết này
  1. chân lăng là chân nào vậy

  2. chân lăng là chân không thuận nha bạn

Gửi bình luận