[Thông báo] Về việc quản lý xe máy điện

Hiện nay bắt buộc phải đăng ký xe máy điện trước khi tham gia giao thông.

Lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký xe được miễn khi đăng ký trước ngày 30/6/2016 đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký. Từ ngày 1/7/2016 trở đi, những xe máy điện chưa đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và chủ phương tiện phải trả tất cả các loại phí.

xe-dien-xmen-yeadea-5-2016

Các học sinh, giáo viên của nhà trường có sử dụng xe máy điện cần nhanh chóng đăng ký sử dụng tại CA huyện Hàm Thuận Bắc.

Một số đặc điểm nhận dạng xe máy điện: Không có bàn đạp, Cân nặng >40kg.

Gửi bình luận