Cuộc thi người dẫn chương trình Tiếng Anh

Cuộc thi do English Club tổ chức nhằm tìm kiếm các bạn có khả năng dẫn chương trình trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.

Gửi bình luận