Thông báo tập trung học sinh lớp 10 nâng cao và thi vào lớp Tiếng Anh

Các em học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 có tên trong danh sách bên dưới tập trung tại PHÒNG HỘI ĐỒNG trường THPT Hàm Thuận Bắc vào lúc 7h30 ngày 2/8/2018 để nghe phổ biến vào lớp 10 Tiếng Anh và lớp Nâng cao năm học 2018-2019.

 

Gửi bình luận