Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Nhà trường thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp:
+ Đối với học sinh: mang theo chứng minh nhân dân;
+ Đối với Phụ huynh, người thân nhận thay: phải có giấy ủy quyền của xã, phường xác nhận.
Vậy nhà trường thông báo đến quý phụ huynh, học sinh được biết.
Trân trọng cảm ơn!

Gửi bình luận